17. Kuruluş Yıldönümümüz

Derneğimizin 17. Kuruluş Yıldönümü ve Sosyal Marketimizin açılışına tüm halkımız davetlidir.

GIDA BANKACILIĞI Nedir?

Gıda Bankası üretici veya satıcılardan bedel ödemeden almış olduğu ürünleri, aracı işlevi görerek ihtiyacı olanlara düzenli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan kurumdur.

Tüm Fİrma ÇAĞRIMIZDIR

Gıda Bankacılığı kapsamı altında Gıda, giysi, yakacak,temizlik maddeleri ve çeşitli ihtiyaç üreticisi bağışlarınızı bekliyoruz. Sponsorumuz olun yüzleri birlikte güldürelim.

Üyelerimize Yardım Dağıtımı

Üyelerimize gıda yardımında bulunduk. İhtiyaç sahibi ailerimizin gıda, tekstil, temizlik yardımında her zaman yanlarındayız. Haftanın 5 günü ihtiyaç sahibi ailelerimize bize destek olan dernek ve firmaların bağışları ile günlük 50-60 ailemize dağıtım yapmaktayız.

Engelliler fuarında buluştuk

Ataşehir Engelliler Dayanışma Derneği'nin Kardeş derneği; Gülenyüz Yaşamla Mücadele Yardımlaşma Derneğinde ile birlikte Engelliler Fuarunda buluştuk. Tüm Engelli Dostlarımızın her zaman yanında olacağız.

    Sponsorlarımız - Bizlere Destek olan Kuruluş logoları

    İhtiyaç sahibi ailelerine katkılarından dolayı bizlere ürünleri veren tüm sponsor firmalara ve derneklere sonsuz teşekkür ederiz.


  Gıda Bankacığı hk.

27.05.2004 tarihinde 5179 sayılı yasa ile İhtiyaç fazlası gıdanın yoksul vatandaşlara dağıtılmasını sağlayacak olan gıda bankası, 5179 sayılı Kanunun 3. maddesinde “Bağışlanan üretim fazlası, paketleme veya kodlama hatası sebebiyle piyasaya sürülememiş, sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonlar” olarak tanımlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40 ve 89 uncu maddelerinde yapılan değişiklikler ile, fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi imkânı sağlanmıştır. Önceden sadece gıda iken 5281 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle gıda yanında temizlik, giyim ve yakacak maddeleri de kapsam içerisine alınmıştır.

Gıda Bankası üretici veya satıcılardan bedel ödemeden almış olduğu ürünleri, aracı işlevi görerek ihtiyacı olanlara düzenli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan kurumdur.

Buna göre, Gıda Bankacılığı kapsamında gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddesi bağışlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bağışa konu malların maliyet bedellerini vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak göz önünde bulundurabileceklerdir.

Ayrıca, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan malların maliyet bedellerinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilebilmektedir.